Digitalisering har blivit en politisk fråga. Det kommer att bli en av de viktigaste ämnena i Almedalen 2016.

Off-Site.se är naturligtvis på plats! Är ni?
Låt oss träffas och prata kring ert företags digitalisering! Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi er och bokar ett möte!

Digitalisering är inte bara av intresse för näringslivet. Samma tekniker går att använda för att förbättra servicen till medborgarna eller för att krama mer ur varje skattekrona. Men framförallt är digitalisering en överlevnadsfråga för företag och blir därmed ett riksintresse; det gäller jobben, den offentliga välfärdens finansiering och landets konkurrenskraft gentemot omvärlden.
Off-Site.se hjälper svenska företag och organisationer att digitalisera sin verksamhet. Vi ger råd, utbildar och leder införandet. Vi har resurserna och kunskapen.
Digitalisera mera!

<Tack till GIH för bilden!>